Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce

Na terenie Garnizonu Stołecznego będzie w dnia 1-31 lipca prowadzony pilotaż Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce poprzez udostępnienie mieszkańcom tego narzędzia na stronach internetowych jednostek Policji,

http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39146,Odwiedz-Krajowa-Mape-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html

Dodatkowe informacje