Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Seminarium pod nazwą Jak firmy stają się innowacyjne, czyli dyfuzja nauki i biznesu


Program spotkania obejmuje:
Perspektywa finansowa 2014–2023 – uwarunkowania strategiczne:
•    Alokacja, podział środków w perspektywie 2014–2023
•    Cele tematyczne funduszy oraz priorytety inwestycyjne
•    Proponowany podział (kraj/region) celów tematycznych w ramach poszczególnych Funduszy a intensywność wsparcia
•    Krajowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje
Innowacja w zasięgu każdego biznesu – przykłady dofinansowanych projektów:
•    Jak sprawić, aby innowacja w biznesie była wartością dodaną, a nie eksperymentem na żywym organizmie firmy
•    Współpraca naukowców i managerów – co zrobić, żeby przynosiła najlepsze rezultaty
•    Czym może być projekt B+R dla przedsiębiorcy, czym dla nauki
Aktualne i planowane nabory na projekty inwestycyjne, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w ramach najpopularniejszych programów
•    Horyzont 2020 (H2020), Kreatywna Europa (KE), Erasmus +
•    Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
•    Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
•    Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)
•    Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO)
Termin:9 czerwca 2016 r. początek o godz. 10.00, przewidywany czas trwania: 2-2,5 godz.
Adres: Dom Kultury w Kałuszynie, 05-310 Kałuszyn ul. Warszawska 45
Udział w seminarium jest bezpłatny.
Indywidualne konsultacje odbywają się w każdy piątek od godz.10.30 w biurze FINRYN Niepodległości Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Wiślanej 8.  Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z indywidualnych konsultacji – zapraszamy do kontaktu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów +22 350 62 07 lub +48 696 042 180.

Dodatkowe informacje