Ogłoszenie o składaniu zgłoszeń na zorganizowanie punktów gastronomicznych nad Zalewem Karczunek w Kałuszynie - 2016

 • Drukuj

Opis przedmiotu oferty

 1. Organizacja punktu gastronomicznego w ramach umowy dzierżawy.
 2. Zamawiający dysponuje terenem, obejmującym teren wzdłuż parkingu betonowego, znajdującego się przy wjeździe nad zalew Karczunek.
 3. Mapka lokalizacji punktów gastronomicznych w załączeniu.(Mapa)


Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Powierzchnię niezbędną do zorganizowania punktu gastronomicznego.
 2. Miesięczną kwotę brutto na rzecz Zamawiającego za wynajem terenu do urządzenia punktu gastronomicznego.
 3. Dokładny zakres działalności gastronomicznej z wyszczególnieniem asortymentu.


Sposób dostarczania ofert:

Zgłoszenia na prowadzenie punktu gastronomicznego należy składać do dnia 10 czerwca br. w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
 „ZGŁOSZENIE NA ZORGANIZOWANIE PUNKTU GASTRONOMICZNEGO”

Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
sekretariat.
Oferty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Zakres zgłoszenia:

 1. Kompleksowe ustawienie, wygrodzenie, przygotowanie oraz obsługa punktu gastronomicznego na terenie określonym przez Zamawiającego według załączonej mapki.
 2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie punktu gastronomicznego.
Informacje dodatkowe:

 1. Wybrany oferent otrzyma prawo do urządzenia punktu gastronomicznego wg zakresu złożonego zgłoszenia zgodnie z podpisaną umowy dzierżawy terenu.
 2. Po stronie oferenta leży uzyskanie wszystkich niezbędnych zezwoleń oraz zaświadczeń.
 3. Oferent zobowiązany jest do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru m.in. przez zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na śmieci.
 4. Ceny sprzedaży towarów  ustala oferent na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 5. Zamawiający nie zapewnia ochrony punktu gastronomicznego.
 6. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała  oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo:
  • zamknięcia zapytań ofertowych bez rozstrzygnięcia
  • ogłoszenia nowego zapytania ofertowego
  • zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie oferentem bez podania uzasadnienia.


Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną zainteresowanym podmiotom  do dnia 15 czerwca br.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego (informacja zostanie przekazana telefonicznie lub pisemnie). W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy zgodnej z wymaganiami zamawiającego, Zamawiający wezwie do zawarcia umowy kolejnego wybranego przez siebie oferenta.


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Dariuszem Przybyłko pod numerem telefonu. (25) 7576618 w.15.