Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 11 kwietnia 2016r :::

Dzień dobry.to pytanie nie jest bezpośrednio do pana,ale będzie pan wiedział gdzie przekazać bo ja nie mogę znależć.Dzwoniłam już do oczyszczalni,ale skierowano mnie do urzędu.Proszę mi powiedzieć jak ludność w Kałuszynie radzi sobie z odchodami zwierzaków.Na każdym podwórku (w koło mojej posesji)są psy,wywożą do lasu? zakopują? bo przecież nie wrzucają do sedesu.Wiem jak z tym problemem radzi sobie Wa-wa,ale w Kałuszynie? Podrzucono mi psa stąd moje pytanie i dziękuję za odpowiedz.
M.Ciarkowska

Witam,
odpowiadając na Pani pytanie informuję, że psie odchody można wyrzucać do pojemników na niesegregowane odpady komunalne lub do ulicznych koszy.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wychodząc z psem na spacer zabierała Pani z domu jakąkolwiek torebkę, w którą sprzątnięte zostaną psie odchody, a następnie zgodnie z przepisami wyrzucone zostaną do ulicznego kosza.
Ponadto informuję, że zgodnie z §11 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn:              

  1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
  2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
  3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
    1. właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych, bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
    2. zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
  5. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.
  6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.


Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Dodatkowe informacje