Informacja - CEIDG

  • Drukuj

Ministerstwo Rozwoju  informuję, że w dniu 19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wprowadza ona zasadniczą zmianę w zakresie procedury wykreślania przedsiębiorców z CEIDG z powodu niezłożenia w odpowiednim terminie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Skutkiem niezłożenia takiego wniosku w odpowiednim terminie będzie wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG w formie materialno-technicznej czynności, tj. bez wydania decyzji administracyjnej oraz bez uprzedniej informacji.

W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z  Infolinią (tel. 801 055 088, w dni robocze w godzinach 7.00 - 17.00).

Więcej informacji na stronie www.biznes.gov.pl