Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 26 lutego 2016r :::

Sz. P. Burmistrzu
Z ogromnym zdziwieniem przeczytałam Pana informację o braku realizacji w 2016 roku przejazdu przez rzekę Gawroniec pomiędzy msc. Mroczki i Milew. Zapewniał Pan uprzednio pisemnie, iż przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana. Droga stanowi dojazd do gruntów rolnych i leśnych i korzysta z niej kilkudziesięciu właścicieli nieruchomości położonych nieopodal. Od szeregu lat władze nic nie zrobiły celem polepszenia przejazdu, który w okresie zimowym i wiosennym jest bardzo utrudniony a czasami wręcz niemożliwy dla ciągników, nie wspominając o samochodach. Warto wskazać, iż gmina Kałuszyn zbyła w Milewie nieruchomość po tzw. "dołach" i w związku z powyższym można by pochylić się nad rozwiązaniem problemu przejazdu, chociaż doskonale zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej samorządu. Proszę więc o ponowną analizę i realizację zapowiadanej przez Pana inwestycji, która nie obciąży zanadto budżetu gminy. Proszę również o wskazanie które drogi w Milewie będą naprawiane ze środków funduszu sołeckiego.
Z poważaniem
Sylwia Śledziewska


Witam,
Po ponownym przeanalizowaniu sprawy dotyczącej wykonania przejazdu przez rzekę Gawroniec w m. Mroczki uprzejmię informuję, że przedmiotowa inwestycja nie zostanie wykonana ze względu na brak środków finansowych.
Informuję również, że fundusz sołecki miejscowości Milew zgodnie z Tabelą Nr 6 do Uchwały Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Kałuszyn na 2016r. zostanie przeznaczony na remont drogi gminnej (dożwirowanie). Jedyną drogą gminną znajdującą się na terenie m. Milew jest droga Nr 220629W biegnąca m.in za posesją Państwa Culek.


Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

Dodatkowe informacje