Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

::: 10 marca 2016r :::

Witam Panie Burmistrzu.
Chciałam zapytać w imieniu swoim i niektórych mieszkańców ulicy Polnej Dlaczego My mieszkańcy tej ulicy płacimy podatek od nieruchomości czyli chodnika, który nie jest Naszą własnością tak to rozumiemy.Każdy z Nas ma dopisane dodatkowe działki od numeru 2784-2779 1925-1935 itd.Sprawdziłam na mapach geodezyjnych Okazuje się, że to chodnik. Osobiście byłam w Naszym Urzędzie i pani Pełka pokazała na mapie, że ta dodatkowa dopisana działka znajduje się w samym środku mojego ogródka czyli mapy z Geodezji mówią co innego niż pokazana mapa przez pracownicę Urzędu.
Prosimy Pana Burmistrza o wyjaśnienie Nam mieszkańcom ulicy Polnej dlaczego płacimy za chodnik który jest własnością miasta lub powiatu.

Z poważaniem Katarzyna Boruc i zainteresowani  Mieszkańcy ulicy Polnej

Informuję, że podatek od nieruchomości jest naliczany na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.
Odnośnie wątpliwości dotyczących podatku od nieruchomości za grunt informuję, że mieszkańcy ulicy Polnej opłacają podatek od nieruchomości wyłącznie za grunty oraz budynki, których są właścicielami. Zaznaczam, że działki, które są przedmiotem sprawy są gruntami należącymi do mieszkańców ulicy Polnej i nie są gruntami zajętymi na chodnik. W wyniku czynności sprawdzających do powierzchni działek, które obok budynków są przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości przypisano jedynie numery ewidencyjne działek zgodne z ewidencją gruntów i budynków. Podziału działek na dwie mniejsze dokonano przewidując poszerzenie ulicy Polnej. Do dnia dzisiejszego powyższe grunty nie zostały przejęte od mieszkańców i nadal są ich własnością, co skutkuje tym, iż są one objęte opodatkowaniem.

Pozdrawiam,
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna.

Dodatkowe informacje