Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja

Uprzejmie informuje, że mieszkańcy, którzy są zainteresowani  pozyskaniem środków na:
- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”,
- „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”

Mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronach

http://www.wfosigw.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/

Dodatkowe informacje