Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

XXI KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU MIŃSKIEGO

Serdecznie zapraszam

na

XXI KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU MIŃSKIEGO

który odbędzie się
w dniu 7 grudnia 2015 r., o godz. 1000
w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie przy ul. Warszawska 39

 

 

PROGRAM SPOTKANIA:

  1. Otwarcie XXI Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mińskiego oraz powitanie zaproszonych gości.
  2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego powiatu mińskiego w zakresie gospodarki odpadami wraz z przyjęciem stanowiska w sprawie przypisania gmin powiatu mińskiego w Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami do rejonu siedlecko-ostrołęckiego.
  3. Wydawania orzeczeń min. co do zakwalifikowania do nauczania indywidualnego, przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
  4. Zamierzenia Kolei Mazowieckich w sprawie usprawnienia przewozu pasażerów na terenie powiatu mińskiego.
  5. Wigilijny poczęstunek.

Dodatkowe informacje