Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ankietyzacja

W związku z realizacją projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Kałuszyn” informujemy iż w dniu 16.11.2015 będzie prowadzona ankietyzacja.

Ankietyzacja będzie prowadzona przez ankieterów, którzy będą posiadali identyfikatory.

Przekazane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zbiorcze zestawienia statystyczne i wnioski z analizy zebranych informacji.

 

Dodatkowe informacje