Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie o pełnieniu służby wojskowej

Ważne dla zainteresowanych pełnieniem służby wojskowej!
Wszystkie osoby, które nie odbywały zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego, chcące zostać powołane do służby przygotowawczej, prosimy o pilny kontakt z Wydziałem Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim.


Wymagania to: ukończone 18 lat, kategoria zdrowia „A", ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność za przestępstwa oraz pełna gotowość na powołanie do służby.
Najbliższy termin powołania do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych 7 stycznia 2016 r.
Służba przygotowawcza trwa 4 miesiące. W czasie jej trwania żołnierz otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz comiesięczny żołd w wysokości 750 zł. Po zakończeniu służby wypłacana jest odprawa w wysokości 1750 zł.
Odbycie służby przygotowawczej otwiera drogę do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Nie zwlekaj zgłoś się do WKU w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 267 (kompleks koszarowy Żandarmerii Wojskowej) albo zadzwoń pod numer 261 353 440 lub 261 353 062.
Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu
ukończenia studiów oraz kserokopie innych dokumentów stwierdzających
posiadane kwalifikacje.

Dodatkowe informacje