Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Opracowanie i wydanie Przewodnika turystycznego - Gmina Kałuszyn

Gmina Kałuszyn realizuje projekt „Opracowanie i wydanie Przewodnika turystycznego - Gmina Kałuszyn" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Celem operacji jest rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR.

W ramach realizacji operacji Gmina Kałuszyn wydała "Przewodnik turystyczny - Gmina Kałuszyn". Przewodnik zawiera:

  • informacje dotyczące Gminy Kałuszyn
  • informacje gdzie można spędzić ciekawie czas
  • historię miasta
  • zabytki architektury Gminy Kałuszyn
  • edukacja
  • kultura
  • wydarzenia kulturalne
  • aktywność sportowa
  • obiekty sportowe.

Bezpłatny przewodnik jest dostępny w Gminie Kałuszyn, Bibliotece Publicznej w Kałuszynie, Domu Kultury w Kałuszynie, Szkołach na terenie Gminy Kałuszyn.

Dodatkowe informacje