Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogólnopolski projekt edukacyjny

Od czerwca 2013 roku, na polskich rzekach, spotkać można zorganizowaną grupę młodych ludzi, która przemierzając kajakowe szlaki, aktywnie włącza się w akcję sprzątania rzek. Jednocześnie promuje aktywną turystykę,

Od czerwca 2013 roku, na polskich rzekach, spotkać można zorganizowaną grupę młodych ludzi, która przemierzając kajakowe szlaki, aktywnie włącza się w akcję sprzątania rzek. Jednocześnie promuje aktywną turystykę,postawy prośrodowiskowe i przypomina turystom, wędkarzom i mieszkańcom okolicznych terenów, jak odpowiednio korzystać z dobrodziejstw rzek - to KAJAKOWY PATROL ŚW. FRANCISZKA – II EDYCJA. Ogólnopolski projekt edukacyjny, odpowiadający na problem zanieczyszczenia rzek oraz potrzebę poszerzenia wiedzy nt. ochrony wód i gospodarki wodnej. Projekt realizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej będzie trwał do maja 2015 roku!

Nasz projekt wychodzi naprzeciw potrzebie kształcenia pozaszkolnego dzieci i młodzieży oraz wykorzystania nowoczesnych mediów, a jego celem jest promocja postawy zaangażowania i zachowań prośrodowiskowych. Projekt adresowany jest do ogółu społeczeństwa z wszystkich województw. Poza warsztatami i edukacyjnymi happeningami zakłada m.in. organizację konkursów, których tematem przewodnim jest ochrona wód widziana oczyma dzieci i młodzieży!

  • „ZATRZYMAJ RZEKĘ W KADRZE” – konkurs fotograficzny

Skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (7-15 lat). Należy samodzielnie wykonać ciekawą fotografię rzeki (o dowolnej porze roku).

  • „WODNY TEATR” – konkurs filmowy

Uczestnikami konkursu mogą być: amatorskie młodzieżowe grupy teatralne działające przy szkołach, ośrodkach kultury, klubach młodzieżowych i świetlicach. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie spektaklu teatralnego przedstawiającego problem ochrony wód i gospodarki wodnej.

  • „OSZCZĘDZAJ WODĘ” – konkurs plastyczny

Dla rodzin (min. 2 osoby). Razem z rodzicami należy wykonać ciekawy projekt naklejki zachęcającej do oszczędzania wody.

  • „PRZYCHODZI RZEKA DO LEKARZA" – konkurs fotograficzny


Skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie należy wykonać fotografię miejsca, w którym rzeka jest zanieczyszczona (np. pływające śmieci itp.).

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody:

KAMERY CYFROWE, APARATY FOTOGRAFICZNE, KSIĄŻKI EDUKACYJNE!

Więcej informacji dostępne na stronie: http://kajakowypatrol.pl/art/11/konkursy.html

Dodatkowe informacje