Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców gminy Kałuszyn

  • Drukuj

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców gminy Kałuszyn” w kwocie 10 688,48 zł co stanowi 100%  kosztów całkowitych zadania. 

Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców gminy Kałuszyn” w kwocie 10 688,48 zł co stanowi 100%  kosztów całkowitych zadania. 
 
W ramach działania przeprowadzone zostaną warsztaty i spotkania. Tematyka spotkań będzie dotyczyła systemu gospodarowania odpadami, selektywnej zbiórki odpadów i ochrony środowiska. Spotkania zostaną przeprowadzone dla: przedszkolaków, uczniów klas I – VI ze Szkół Podstawowych, gimnazjalistów oraz osób dorosłych z terenu gminy Kałuszyn. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również warsztaty w terenie dla dzieci klas IV – VI.logo Spotkanie na temat rozpoznawania ptaków, zwierząt występujących nad zalewem „Karczunek” poprowadzi p.Krystyna Raczyńska vel Wasiluk – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Kałuszynie. Natomiast zajęcia na temat poznania roślin wodnych, ich strefowego ułożenia w zbiorniku wodnym i przystosowania do życia w określonych warunkach poprowadzi p.Wiesława Szymańska.
W ramach zadania zostaną wydane Eco- folder oraz mapa zalewu. Działania realizowane w ramach zadania mają służyć podniesieniu świadomości ekologicznej oraz poznania możliwości wykorzystania jej w praktyce.
Warsztaty mają na celu zmianę zachowań, przyzwyczajeń mieszkańców oraz budowaniu postaw proekologicznych, dalsze poszerzanie wiedzy o środowisku, przygotowaniu do inicjowania i podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska.

W ramach zadania zorganizowany zostanie wyjazd dla uczniów klas IV – VI do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w Warszawie. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych gdzie poszerzą swoją wiedzę z zakresu ekologii, dbania o środowisko oraz poznają różne formy ochrony przyrody.