Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Finał Konkursu „Przyjazna wieś”

Gmina Kałuszyn laureatem III miejsca w zakresie infrastruktury.
Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 31 października 2013 roku,

Gmina Kałuszyn laureatem III miejsca w zakresie infrastruktury.
Podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 31 października 2013 roku,
w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Marszałka Województwa Mazowieckiego Komisja po szczegółowym zapoznaniu się ze zgłoszonymi do konkursu projektami dokonała oceny ww. projektów na podstawie kryteriów opracowanych przez organizatora konkursu. Oceny dokonali członkowie komisji wypełniając karty oceny projektów. Po zsumowaniu punktacji zawartej w kartach oceny projektów i obliczeniu średniej arytmetycznej Komisja postanowiła przyznać:
•    w kategorii infrastruktura techniczna:

  1. miejsce – Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej - Powiat przasnyski – 87,00 pkt.
  2. miejsce – Dać szansę wszystkim-informatyzacja drogą do sukcesu - Gmina Stoczek – 65,75 pkt.
  3. miejsce – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – park i plac Kilińskiego w Kałuszynie - Gmina Kałuszyn – 64,00 pkt.

 

Dodatkowe informacje