Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja PLW o odszkodowaniach

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Do hodowców trzody chlewnej


Hodowco! Nie obawiaj się informować o wszelkich zauważonych niepokojących objawach, jakie wystąpią w twoim stadzie. 

 

waga

W przypadku potwierdzenia afrykańskiego pomoru świń (lub innej choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania) i konieczności likwidacji stada, za każde zabite zwierzę przysługuje odszkodowanie w wysokości 100 % wartości rynkowej zwierząt.

 

Inspekcja Weterynaryjna dysponuje odpowiednią rezerwą środków finansowych na ewentualność wybuchu choroby i konieczność wypłaty odszkodowań.

 


Szybkie zauważenie i zwalczenie pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń będzie miało podstawowe znaczenie dla ograniczenia strat wywołanych tą chorobą
dla całej gospodarki.

Dodatkowe informacje