Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia nowy wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wzór dostępny w oddziałach KRUS oraz na stronie internetowej KRUS-u

Dodatkowe informacje