Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Ogłoszenie - szacowanie szkód spowodowanych przez huragan

W związku z  wystąpieniem szkód na terenie gminy spowodowanych przez huragan, grad , nawalny deszcz w dniu 21 czerwca br oraz stosownie do Zarządzenia Nr 199 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie powołania i zasad działania terenowych komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie województwa mazowieckiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, informuję, że wypełnione wnioski o szacowanie szkód należy składać w sekretariacie   Urzędu  Miejskiego w terminie do dnia 11 lipca 2013 r.
 
Druk Wniosku  można pobrać w siedzibie Urzędzie w pokoju Nr 6a

wzór wniosku.doc


Więcej informacji...

Dodatkowe informacje