Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

REGULAMIN KONKURSU

logo WFOSiGW„Zbieramy, segregujemy odpady”
dla miejscowości gminy Kałuszyn

1. Konkurs organizowany jest dla miejscowości gminy Kałuszyn.
2. Konkurs będzie trwał od 01.04.2013 do 30.06.2013.

3. Konkurs polega na określeniu ilości oddanych odpadów segregowanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości.
4. Liczba odpadów segregowanych oddanych przez mieszkańców danej miejscowości będzie dzielona na liczbę zameldowanych mieszkańców tej miejscowości.
5. Organizator na podstawie zestawienia przygotowanego przez ZGK przy współpracy z firmą odbierającą odpady wybierze 3 miejscowości, które oddają najwięcej segregowanych odpadów.
6. Jury powołane przez organizatorów konkursu wybierze 3 miejscowości, które otrzymają nagrody rzeczowe w kwocie:

I miejsce - nagrody rzeczowe –1 700,00 (zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych) i 800,00 zł - pojemnik do segregacji na szkło lub pojemnik do segregacji odpadów niebezpiecznych) – łącznie 2 500,00 zł

II miejsce - nagrody rzeczowe – 1 200,00 (zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych) i 800,00 zł - pojemnik do segregacji na szkło lub pojemnik do segregacji odpadów niebezpiecznych) – łącznie 2 000,00 zł

III miejsce - nagrody rzeczowe –  700,00 (zakup sadzonek roślin gatunków rodzimych) i 800,00 zł - pojemnik do segregacji na szkło lub pojemnik do segregacji odpadów niebezpiecznych) – łącznie 1 500,00 zł


Konkurs realizowany w ramach projektu
"Dbajmy o nasze środowisko w gminie Kałuszyn”
 dofinansowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 10.000,00zł”

Dodatkowe informacje