Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o dofinansowaniu

logo WFOSiGWGmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie projektu „Dbajmy o nasze środowisko w gminie Kałuszyn” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 10 000 zł, co stanowi 100% kosztów całkowitych zadania. 

Celem zadania jest: aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, dorosłych z gminy Kałuszyn, budowanie postaw proekologicznych.

W ramach realizacji  zadania zostaną przeprowadzone następujące działania:

-  konkurs plastyczny na plakat „Chrońmy nasze środowisko” dla dzieci z Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie.

- konkurs plastyczny „Chrońmy nasze środowisko” dla dzieci klas I – III dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Kałuszyn.

- „Konkurs wiedzy ekologicznej” dla dzieci z klas IV – VI Szkół Podstawowych w gminie Kałuszyn.

- „Konkurs wiedzy ekologicznej” dla gimnazjalistów z klas I – III z Gimnazjum w Kałuszynie

- konkurs indywidualny dla mieszkańców (gospodarstw domowych) gminy Kałuszyn „Zbieramy, segregujemy odpady”. Nagrodzonych zostanie 5 mieszkańców (gospodarstw domowych), którzy oddadzą najwięcej posegregowanych odpadów. Laureaci otrzymają rowery.

- konkurs dla miejscowości „Zbieramy, segregujemy odpady”, które oddadzą najwięcej posegregowanych odpadów (nagrodzone zostaną 3 miejscowości, które otrzymają nagrody w postaci: sadzonek roślin gatunków rodzimych oraz  pojemnika do segregacji na szkło lub pojemnika do segregacji odpadów niebezpiecznych).

Dodatkowe informacje