Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin

Na terenie Gminy Kałuszyn stacjonuje kilka pasiek. Są to pasieki amatorskie, jednak mające ogromne znaczenie dla ekosystemu. Pszczoły zapylają w zależności od rejonu od 60% do 80-90% roślin owadopylnych.

 

Na terenie Gminy Kałuszyn stacjonuje kilka pasiek. Są to pasieki amatorskie, jednak mające ogromne znaczenie dla ekosystemu. Pszczoły zapylają w zależności od rejonu od 60% do 80-90% roślin owadopylnych. Bez ich pracy świat byłby szary, a sady i uprawy wymagające zapylenia dawałyby bardzo niskie plony. Większość rolników i sadowników jak również działkowców stosuje środki ochrony roślin.Bardzo często zdarza się, że opryski prowadzone są w ciągu dnia czyli w okresie najintensywniejszych lotów pszczół, co często powoduje poważne straty tych niezwykle pożytecznych owadów. Opryski należy bezwzględnie wykonywać w godzinach wieczornych po ustaniu lotów pszczół. Pszczoła, która siądzie na opryskaną roślinę z pewnością umrze. Problem dotyczy również pszczół, które przelatują nad świeżo opryskana uprawą. Takie pszczoły pachnące chemikaliami nie są wpuszczane przez strażniczki do ula. Zdarza się również, że rolnik opryskuje pole podczas wiatru, który zwiewa truciznę na sąsiadującą łąkę lub nieużytek, na którym obficie kwitnie mniszek lekarski ( popularny mlecz) lub inne rośliny atrakcyjne dla pszczół co też prowadzi do ich pogromu. Należy pamiętać, że pszczoła miodna w poszukiwaniu pożytku (nektaru i pyłku) potrafi polecieć nawet 3 km. od ula co oznacza, że problem nie dotyczy tylko upraw leżących w bliskim sąsiedztwie pasiek. Niezwykle ważne jest, aby właściciele działek i przydomowych ogródków lub sadów stosowali preparaty bezpieczne dla pszczół o możliwie krótkim okresie prewencji najlepiej nie dłuższym niż 4-6 godzin.

Niech każdy weźmie sobie głęboko do serca poniższe hasło:

Chrońmy uprawiane rośliny przed chorobami i szkodnikami w sposób odpowiedzialny – tak aby przy okazji zabiegu nie zniszczyć owadów zapylających.

Dodatkowe informacje