Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Poznajmy ciekawe zakątki...

Gmina Kałuszyn zaprasza do udziału w projekcie
„Poznajmy ciekawe zakątki Naszego Obszaru LGD na sportowo”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze rekreacyjno - sportowym dla mieszkańców gminy Kałuszyn w 2013 roku.

logo

Gmina Kałuszyn zaprasza do udziału w projekcie

„Poznajmy ciekawe zakątki Naszego Obszaru LGD na sportowo”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych o charakterze rekreacyjno - sportowym dla mieszkańców gminy Kałuszyn w 2013 roku.

      W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia:

  • zajęcia kick-boxingu  dla grupy wiekowej 14 - 16 lat, 
  • zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 10 - 11 lat, 
  • zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 12 - 13 lat,
  • zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 14 - 15 lat, 
  • zajęcia z piłki nożnej dla dorosłych,
  • zajęcia z piłki siatkowej dla grupy 14 - 16 lat

Bliższe informacje i zapisy tel. 505 024 285.

Dodatkowe informacje