Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W KAŁUSZYNIE

 

BurmistrzArkadiusz Czyżewski

Z-ca Burmistrza Henryka Sęktas

Sekretarz

Skarbnik Maria Bugno

Adres:
05 - 310 Kałuszyn
ul.  Pocztowa 1
Telefon: (25) 757-66-18

             (25) 757-61-88

     Fax: (25) 757-60-26

Sekretariat: 25 676 00 44

Strona www: http://www.kaluszyn.pl
E-mail: umkaluszyn(@)kaluszyn.pl , sekretariat(@)kaluszyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej służącym do składania podań, wniosków oraz skarg do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w formie elektronicznej. Korzystanie z ESP jest możliwe tylko dla tych, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny lub potwierdzony profil zaufany. Aby skorzystać z ESP, należy kliknąć ePUAP

NIP: 822-10-02-958

REGON: 000528451

Urząd Miejski w Kałuszynie ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn informuje, że od 01.01.2019r. obsługę bankową budżetu Gminy Kałuszyn (NIP 822-215-88-17; regon 711582612; kod  jednostki 1412093) prowadzi  Bank Spółdzielczy w  Kałuszynie.

Numer rachunku podstawowego to: 29 9224 0007 0000 9667 2000 0010GODZINY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO:

Poniedziałek -od godz. 9.00 do godz. 17.00

wtorek - piątek - od godz. 7.30 do godz. 15.30

CENTRALA - (025)757-66-18

 

Dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe, ewidencja ludności - wew. 17

dowody(@)kaluszyn.pl


Kadry, sprawy oświaty - wew. 11

kaluszyn(@)kaluszyn.pl


Urząd Stanu Cywilnego - wew. 21

usc(@)kaluszyn.pl


Podatki - wew. 10

podatki(@)kaluszyn.pl


Inwestycje - wew. 12

inwestycje(@)kaluszyn.pl


Gospodarka nieruchomościami, promocja - wew. 15

promocja(@)kaluszyn.pl


Planowanie przestrzenne i gospodarka odpadami - wew.16

odpady(@)kaluszyn.pl


Ochrona środowiska, drogownictwo - wew. 16

osd(@)kaluszyn.pl

Sport i rekreacja - wew. 15

rekreacja(@)kaluszyn.pl


Działalność gospodarcza, zezwolenia na alkohol - wew. 19

pozwolenia(@)kaluszyn.pl


Obsługa Rady - wew.11

obslugarady(@)kaluszyn.pl


Skarbnik - wew. 14

skarbnik(@)kaluszyn.pl

 

Obsługa finansowa jednostek oświatowych - wew. 33

place(@)kaluszyn.pl


Obsługa finansowa budżetu gminy - wew.18

ksiegowosc(@)kaluszyn.pl

 

 

Dodatkowe informacje