Objazd drogi Wity-Mroczki Małe

  • Drukuj

W związku z rozpoczynającą się od dnia 25 listopada 2020 roku przebudową drogi powiatowej Nr 2247W Kałuszyn – gr. powiatu na odcinku od km 0+770 do km 2+735

(początek prac ul. 1-go Maja za wlotem nad zalew - odcinek końcowy prac ok. 300 m za skrzyżowaniem z drogą gminną w kierunku m. Wity) informuję, że przedmiotowy odcinek zostanie wyłączony z ruchu na okres prac tj. do końca czerwca 2021 roku. Objazd do m. Wity i Wąsy odbywał się będzie drogą powiatową Nr 2251W tj. przez m. Milew zgodnie z załączoną mapą objazdu.