Zawiadomienie o zgromadzeniu

  • Drukuj

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pan Marek Boruc Przewodniczący MRW NSZZ RI Solidarność złożył do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, organizowanym przez Mazowiecką Radę Wojewódzką NSZZ RI Solidarność. Celem zgromadzenia jest protest przeciwko uchwaleniu ustawy tzw. piątki dla zwierząt.


    Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21.10.2020 r. od godziny 11:00 do godziny 16:00. Zgromadzenie będzie polegało na przejeździe ciągnikami rolniczymi drogą krajową nr 2 na trasie: Augustówka gm. Kałuszyn, Kałuszyn, Ryczołek- rondo, Kałuszyn, przejazd do ronda Monte Cassino w Siedlcach i powrót do miejscowości Augustówka gm. Kałuszyn by dojechać do miejscowości Trzebucza gm. Grębków drogą 697.