Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn”

 W dniu 15.10.2020r. zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Żebrówka i Wólka Kałuska, gm. Kałuszyn”.

Wykonawcą zadania była firma BENEVENTO  Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowogrodzka 50/515, która wykonała przedmiotowe zadanie za kwotę  278.104,99 zł brutto z czego 115.000,00 zł Gmina Kałuszyn pozyskała w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dodatkowe informacje