Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 07.10.2020r.

  • Drukuj

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pan Marek Boruc Przewodniczący MRW NSZZ RI Solidarność złożył do tutejszego Urzędu zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, organizowanym przez Mazowiecką Radę Wojewódzką NSZZ RI Solidarność. Celem zgromadzenia jest protest przeciwko uchwaleniu ustawy tzw. piątki dla zwierząt.


Zgromadzenie odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. od godziny 10:30 do godziny 15:30 w miejscach: Augustówka gm. Kałuszyn do ronda miejscowość Iganie gm. Siedlce i powrót do miejscowości Augustówka gm. Kałuszyn.