Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Podpisanie umowy na realizację szkolnych zajęć w trybie online.


30 czerwca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie podpisana  została umowa partnerska związana ze wsparciem finansowym na realizację szkolnych zajęć w trybie online.Umowy w tej sprawie z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez członków zarządu  Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc podpisali beneficjenci z Warszawy i gmin podwarszawskich wśród nich m.in. Gmina Kałuszyn reprezentowana przez Burmistrza Kałuszyna Arkadiusza Czyżewskiego oraz Skarbnik Miejskiego Marię Bugno. W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie Mirosław Krusiewicz oraz Przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Skolimowski. Sprzęt do szkół trafi na przełomie września i października.

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa. Ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi  na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2 tys. uczniów.

W ramach projektu do szkół trafią m.in.: stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety czy moduły i programy edukacyjne. W zakresie projektu realizowane będą zakupy i działania powiązane z przygotowaniem szkół prowadzących kształcenie ogólne (w tym szkół specjalnych i integracyjnych), nauczycieli oraz uczniów do nauczania zdalnego. Laptopy i tablety mogą być wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli do zajęć lekcyjnych w formie zdalnej (on-line). Sprzęt zakupiony w ramach wyposażenia pracowni będzie wyposażony w pakiet oprogramowania do wspomagania nauki danego przedmiotu pozwalającego na wykorzystanie Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych również prowadzonych w formie zdalnej.

Dodatkowe informacje