Remont świetlic wiejskich w Garczynie Dużym i Patoku

  • Drukuj

Gmina Kałuszyn w miesiącu maju przystąpiła do wykonania zadania pn.: „Stworzenie warunków do rozwoju i kultywowania tradycji kulturalnych ziemi kałuszyńskiej poprzez remont świetlicy w Garczynie Dużym i Patoku” w ramach dotacji pozyskanej w 2018 roku z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 106.440,26 zł.. 


Wykonawcą przedmiotowego zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe LUX Janina i Bogusław Lejman Sp. J, z Mińska Mazowieckiego, które wyłonione zostało w ramach przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 167.280,00 zł brutto. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na dzień 31 sierpnia 2020r..