Budowa zbiornika retencyjnego w Kałuszynie na t.z. „Karczunku”

  • Drukuj

Budowa zbiornika została rozpoczęta w styczniu 2011 i jest realizacją postulatów zgłaszanych przez mieszkańców od kilku lat. Rozpoczęcie budowy zbiornika o takich parametrach było możliwe dzięki przekazaniu nieodpłatnie przez Wspólnotę Karczunek na rzecz Gminy Kałuszyn ok.4 ha gruntu.
Projekt techniczny został opracowany przez biuro projektowe: Inżynieria Środowiska, Projektowanie mgr inż. Wiesław Abramczuk z Warszawy, którym objęto oprócz robót budowlanych czaszy zbiornika, regulację rzeki, budowę urządzeń piętrzących wpustowych i spustowych wodę ze zbiornika. Zbiornik został zaprojektowany w taki sposób, że jest możliwy całkowity zrzut wody w celach wykonania zabiegów konserwacyjnych. Powierzchnia lustra wody wynosi ok. 7 ha, max głębokość 2,5 m.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma P.W. „ARTIMEX” Artur Gniado z Mińska Mazowieckiego za cenę 2.950.488,37 zł brutto.            
Budowa zbiornika realizowana jest przy pomocy środków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach, których przyznano gminie dotację w kwocie 1 150 000 zł i 1 200 000 zł pożyczki preferencyjnej.
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika będzie realizowane wg odrębnego opracowania i obejmować będzie: miejsce do kąpieli z plażą o długości ok. 200 m, drogę dojazdową wraz z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, ścieżkę rowerową w tym deptak, ławki, tablice informacyjne, 2 boiska do piłki plażowej, miejsce do grillowania wraz z zadaszeniem, stołami i ławkami, toalety. Zbiornik zostanie zarybiony i zostaną wyznaczone miejsca do wędkowania.
Na zagospodarowanie terenu został złożony wniosek w ramach Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na kwotę 460 000 zł. Rozpoczęcie prac nastąpi wiosną 2012 r. zakończenie planowane jest na koniec czerwca 2012.
Prace na zbiorniku przebiegają zgodnie z harmonogramem robót i napełnienie zbiornika wodą nastąpi pod koniec 2011r.

zdjęcia...