Przebudowa drogi we wsi Piotrowina

  • Drukuj

Umowę na przebudowę drogi podpisano z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego w dniu 09.02.2011 na kwotę brutto 1 253 742,91 zł.
Wprowadzenie do planu na 2011 rok budowy tej drogi było możliwe dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi Piotrowina, którzy czynnie uczestniczyli przy pracach przygotowawczych oraz przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO w wysokości około 1 mln zł.

zdjęcia...