Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Kałuszyn !

  • Drukuj

W związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego, oprócz złożenia Państwu zamieszczonych poniżej życzeń, zwracam się do Państwa z apelem o ograniczenie w tym okresie kontaktów interpersonalnych. Jednocześnie bardzo dziękuję Państwu za dotychczasowe duże zdyscyplinowanie i stosowanie się do zaleceń ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa. Zauważam to, obserwując nasze ulice, park miejski i inne miejsca użyteczności publicznej. Jako Burmistrz, jestem dumny z postawy Naszych mieszkańców w tym trudnym dla Nas wszystkich okresie. Proszę w dalszym ciągu o maksymalne ograniczenie zbędnych kontaktów oraz zachowań narażających siebie i innych na niebezpieczeństwo choroby.Funkcjonowanie w tym szczególnym czasie organów Gminy i jej jednostek organizacyjnych, co do ogólnych zasad regulują przepisy odgórne wdrażane przez administrację rządową. Zadaniem burmistrza jest ich wdrażanie i uszczegółowianie, ale przede wszystkim zapewnienie ciągłości realizacji zadań przez Gminę. Generalnie Gmina, pomimo utrudnień i ograniczeń funkcjonuje sprawnie, realizując wszystkie najważniejsze zadania.

Ponadto, chciałbym Państwa poinformować, że:

1.    Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie przygotował pomoc żywnościową dla osób objętych stałą opieką oraz tych, które o taką pomoc zgłosiły się w ostatnim czasie. Przygotowane zestawy, w liczbie 150, zostały dostarczone potrzebującym również przy pomocy druhów ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych w Kałuszynie i Sinołęce, za co Im serdecznie w tym miejscu dziękuję.

2.    W związku z prowadzonym nauczaniem na odległość (internetowym), Gmina Kałuszyn rozpoczęła procedurę zakupu sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów Szkoły Podstawowej. Wkrótce zostanie zakupionych 25 laptopów, które zostaną wypożyczone najbardziej potrzebującym uczniom klas IV – VIII Szkoły Podstawowej. Środki finansowe na ten cel będą pochodzić z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Złożyłem do Ministerstwa Cyfryzacji wniosek na kwotę 60.000 zł, która została przyznana gminie w ramach podziału dokonanego przez Ministerstwo. Dystrybucji sprzętu dokona Szkoła na podstawie rozpoznania potrzeb.

3.    Zbiórka odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem. Dostawy wody i odbiór ścieków odbywają się bez zakłóceń.

4.    Wykonywane są wiosenne prace porządkowe na terenie Gminy, w tym mechaniczne omiatanie ulic.

5.    Pomimo utrudnień, na terenie Gminy, zadania inwestycyjne prowadzone są bez zakłóceń. Firmy wdrożyły zaostrzone środki bezpieczeństwa i realizują przyjęte harmonogramy. Również Urząd Miejski prowadzi na bieżąco planowane odbiory i rozliczenia robót.

 

                                                                                                            Z wyrazami szacunku.

 

                                                                                                             Arkadiusz Czyżewski

                                                                                                             Burmistrz Kałuszyna