Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kałuszynie

  • Drukuj

Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  rozpoczęliśmy  w kwietniu 2008 r.

W sierpniu zakończona została rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Z nowym rokiem szkolnym młodzież rozpoczęła naukę w nowej części szkoły.  W dobudowanej części znajduje się wejście główne  do szkoły, dyżurka, szatnia dla uczniów, trzy pokoje biurowe, dwa sanitariaty, pięć sal dydaktycznych / w tym 4 z zapleczem /, przestronne korytarze, klatka schodowa na piętro. Nowa część połączona jest  z dotychczasowym  budynkiem, powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 726 m2. Wraz z rozbudową  obiektu zostało zakupione doposażenie w pomoce dydaktyczne,  meble, wykonane zostało oświetlenie terenu, ogrodzenie, parkingi, chodniki. Obiekt został wyposażony w monitoring wizyjny obejmujący całą szkołę oraz boisko. Budynek  został przystosowany  do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita powierzchnia  projektowana  wynosi 866 m2 , łączny koszt budowy z wyposażeniem ok. 2.200.000 zł.

zdjęcia...

w trakcie budowy...

po zakończeniu budowy...

z otwarcia szkoły...