Inwestycje drogowe

  • Drukuj

W  latach 2007 – 2008 na osiedlach mieszkaniowych w Kałuszynie przebudowano pięć ulic o nawierzchni żwirowej  i    ułożono   nawierzchnię  bitumiczną: Ppłk St. Truszkowskiego, 9-go Maja, Różana,  Dębowa, przebudowano ulicę Barlickiego – zostało poszerzone skrzyżowanie  z ul. Warszawską od strony PKS, wybudowano i zmodernizowano  ok. 2.200 mb  chodników.

ul.  Dębowa i Różana zdjęcia...
ul. Barlickiego i Mostowa zdjęcia...


Na terenach wiejskich  w Przytoce i w Żebrówce wykonano  1,8 km dróg o nawierzchni bitumicznej.  W miejscowościach Chrościce, Gołębiówka, Piotrowina, Mroczki wykonano ok. 2,5 km dróg o nawierzchni stabilizowanej  cementem. Prace na tych drogach były wykonywane z udziałem mieszkańców poszczególnych wsi. Rozpoczęto przebudowę 0,8 km drogi gruntowej w Garczynie Małym.   Nakłady poniesione na poprawę stanu   ulic i dróg w tych latach  wyniosły 2.800.000 zł.

Żebrówka zdjęcia...
Piotrowina zdjęcia...
Chrościce zdjęcia...
Gołębiówka  zdjęcia...