Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Inwestycje drogowe

W  latach 2007 – 2008 na osiedlach mieszkaniowych w Kałuszynie przebudowano pięć ulic o nawierzchni żwirowej  i    ułożono   nawierzchnię  bitumiczną: Ppłk St. Truszkowskiego, 9-go Maja, Różana,  Dębowa, przebudowano ulicę Barlickiego – zostało poszerzone skrzyżowanie  z ul. Warszawską od strony PKS, wybudowano i zmodernizowano  ok. 2.200 mb  chodników.

ul.  Dębowa i Różana zdjęcia...
ul. Barlickiego i Mostowa zdjęcia...

Dodatkowe informacje