Kanalizacja we wsi Olszewice i Patok

  • Drukuj

 

Urząd Miejskim w Kałuszynie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Kałuszyn dofinansowanie w postaci pożyczki preferencyjnej w kwocie 1.916.976,00 zł do inwestycji realizowanej (kontynuowanej) w 2009r. pn. „Budowa Kanalizacji Sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Patok i Olszewice oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków – etap II” Dofinansowanie stanowiło 80% wartości zadania.
 
 

 

 2009-10-14

W     roku 2008 r. został opracowany program sanityzacji wszystkich miejscowości gminy. W tym, też roku rozpoczęto jego realizację budową kanalizacji sanitarnej we wsi Olszewice i Patok. W latach 2008-2009 wybudowano  3.720 mb sieci i 2.450 mb przyłączy kanalizacyjnych, co umożliwiło przyłączenie  106 nieruchomości do kanalizacji. Dodatkowo w roku 2009 zmodernizowano oczyszczalnię ścieków przystosowując ją do przyjmowania osadu z oczyszczalni przydomowych. Inwestycja ta mogła być realizowana dzięki wsparciu finansowemu (pożyczka preferencyjna) Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  W roku 2008 była to kwota 1.700.000,00zł zaś w 2009r. 1.916.976,00zł