Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kałuszyńskie spotkania z historią

Na spotkaniu z cyklu Kałuszyńskie spotkania z historią 16 stycznia omówione zostały początki wsi: Abramy, Szembory, Falbogi oraz nieistniejącej obecnie miejscowości Michały-Tarały, (rody Abramowskich, Szemborskich, Falbogów i Michałowskich).

Słuchacze zapoznali się z unikatowym dyplomem Heroldii Królestwa Polskiego z 1856 roku, będącym w posiadaniu rodziny zamieszkałej w naszej gminie. Warsztaty cieszą się coraz większym zainteresowaniem, w styczniowym spotkaniu wzięła udział 3-pokoleniowa rodzina, która z zadowoleniem pogłębiła swą rodową wiedzę. Niespodzianką dla wszystkich był udział p. Andrzeja Wociala współautora monografii o Kałuszynie.
Na kolejne spotkanie zapraszamy 13 lutego, podczas którego omawiane będą początki wsi: Chrościce, Kluki, Wólka Kałuska (rody Chrościckich, Klukowskich).

 

Dodatkowe informacje