Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Klub Senior+ w Gminie Kałuszyn

Uprzejmie informuję, że pod koniec grudnia 2019 roku rozpoczął działalność Klub „Senior +” w Kałuszynie, który powstał w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 Edycja 2019 ze środków budżetu państwa oraz środków własnych gminy.


 Klub przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ zamieszkujących na terenie gminy Kałuszyn, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych, bezradnych, dotkniętych dysfunkcjami społecznymi lub niepełnosprawnością. Zadaniem Klubu jest zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, a także innej oferty zgodnie z zapotrzebowaniem w środowisku lokalnym.
Siedziba Klubu mieści się w nowo przebudowanym budynku przy ul. Wojska Polskiego 20 w Kałuszynie w którym wydzielono pomieszczenia na potrzeby funkcjonowania Klubu w postaci: pomieszczenia ogólnodostępnego wyposażonego w stoły i krzesła tzw. sala spotkań; pomieszczenia klubowego wyposażonego w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele oraz meblościankę; pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych wyposażonego w drabinki, materace oraz inne niezbędne wyposażenie dostosowane do wieku uczestników; pomieszczenia kuchennego wyposażonego w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku; szatni; 1 łazienki wyposażonej w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę oraz ponad standard wyposażoną w prysznic z krzesełkiem oraz uchwyty pod prysznicem.
Klub oferuje aktywny pobyt minimum 20 seniorom z ternu Gminy Kałuszyn, przez minimum 6 godzin dziennie, co najmniej 5 dni w tygodniu poprzez szeroki wachlarz usług, w tym m.in.:
- warsztaty rozwijające zainteresowania, w tym warsztaty artystyczne, kulinarne itp.,
- zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- warsztaty aktywności lokalnej,
- spotkania tematyczne (np. z zakresu bezpieczeństwa seniorów),
- poradnictwo specjalistyczne, w tym: poradnictwo psychologiczne i prawne,
- imprezy dla seniorów o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym z udziałem społeczności lokalnej,
- wyjazdy o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym oraz wizyty studyjne.
Serdecznie zapraszam zainteresowane osoby do czynnego udziału w zajęciach Klubu.

 

 

Dodatkowe informacje