W Wąsach powstanie plac zabaw! Dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych

  • Drukuj

W marcu przyszłego roku w sołectwie Wąsy powstanie plac zabaw. Z nowego miejsca do rekreacji skorzysta społeczność lokalna - dzieci i ich rodzice. Projekt jest realizowany przez Urząd Miejski w Kałuszynie we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.


W ramach projektu zostanie zakupione i zamontowane wyposażenie – mini wieża, dwuosobowa huśtawka, bujak tzw. Sprężynowiec, karuzela tarczowa, tablice edukacyjne z motywami przewodnimi: kosmosem i zwierzętami oraz ławka. Plac zabaw zostanie wybudowany przy budynku remizy, którą zarządza Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsach – partner projektu.
Szacuje się, że w ciągu roku z nowego placu zabaw będzie mogło skorzystać ponad 100 mieszkańców sołectwa.
PSE zaangażowały się we współpracę z gminą Kałuszyn w ramach działań dobrosąsiedzkich podejmowanych przez krajowego operatora systemu przesyłowego. Na terenie gminy spółka realizuje projekt budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, na terenach realizacji projektów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych uruchomiły ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w  obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.