Złote Gody 2019

  • Drukuj

Tradycyjnie, jak co roku,  uroczyste  Złote Gody 2019  odbyły się w Domu Kultury w Kałuszynie  w dniu 3 grudnia.  Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały wręczone parom Jubilatów z terenu miasta i gminy Kałuszyn.


W  bieżącym roku  dwanaście par małżeńskich zamieszkałych w tutejszej gminie zostało uhonorowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z tej wyjątkowej okazji.

          - Lucyna i Franciszek Chrościccy, zam. Chrościce,
          - Honorata i Jan Chróścikowie,  zam. Zimnowoda,
          - Marianna i Józef Dąbrowscy, zam. Gołębiówka,
          - Elżbieta i Jerzy Jędrzejewscy, zam. Zimnowoda,
          - Stanisława i Józef Mroczkowie, zam. Falbogi,
          - Stanisława i Czesław Orlińscy, zam. Leonów,
          - Janina i Ryszard Wąsowscy, zam. Kałuszyn,
          - Maria i Sylwester Wąsowscy, zam. Kałuszyn,
          - Marianna i Janusz Wróblewscy, zam. Sinołęka,
          - Anna i Józef Wróblewscy, zam. Kałuszyn,
          - Lidia i Andrzej Zduńczykowie, zam. Kałuszyn,
          - Janina i Wacław Zychorowie, zam. Sinołęka.

Na uroczystość przybyło osiem par Jubilatów świętujących 50 Rocznicę Ślubu, Ich rodziny oraz przedstawiciele Samorządu Gminnego: Burmistrz Kałuszyna – Pan Arkadiusz Czyżewski, Zastępca Burmistrza – Pani Henryka Sęktas, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Bogusław Michalczyk, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej – Pani Elżbieta Stryczyńska, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej – Pani Elżbieta Gójska, Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej – Pani Alina Włodarczyk-Kurpiewska.
Celem przypomnienia atmosfery towarzyszącej zawarciu związku małżeńskiego, Dostojne Złote Pary występowały do aktu dekoracji przy dźwiękach marsza weselnego.
Odznaczenia Medalami  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  dokonał Pan Arkadiusz Czyżewski –  Burmistrz Kałuszyna.
Następnie odznaczone pary  przyjęły gratulacje, kwiaty oraz życzenia.
Wzniesiono toast, wypito symboliczną lampkę szampana  oraz  odśpiewano sto-lat Jubilatom.
Uroczysty Jubileusz uświetnił występ Zespołu „Kasianiecka” ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  pod kierownictwem Pani Teresy Kowalskiej, a także występ solistek:  Pani Katarzyny Berskiej i Julii Pietrzak, zaproszonych przez Dyrektora Domu Kultury.
Stworzona na sali ciepła i rodzinna  atmosfera dostarczyła Jubilatom i ich rodzinom wiele radości oraz wzruszeń.
Uroczystość została przygotowana we współpracy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kałuszynie – Jolanty Tenderenda z pracownikami  Domu Kultury.