Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Wyremontowana szatnia przy stadionie na ul. 1-go maja

Stadion przy ulicy 1-go Maja 53 zyskał wyremontowaną szatnię. Skorzystają z niej zawodnicy klubu Victoria Kałuszyn oraz inne osoby z Kałuszyna uprawiające piłkę nożną.

Wymieniono stare podłogi i drzwi, zamontowano nowe ławki i kabiny prysznicowe. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”. Pomysłodawcy inicjatywy szacują, że dzięki wyremontowanej szatni, z obiektu będzie mogło skorzystać w ciągu roku ok. 600 mieszkańców gminy.
Głównym celem projektu PSE oraz stowarzyszenia i klubu sportowego Victoria Kałuszyn jest stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kałuszyn. Nowe, zmodernizowane zaplecze socjalne poprawi zawodnikom komfort korzystania z miejscowego boiska piłkarskiego, podnosząc przy tym jakość i  poziom organizacji treningów, turniejów i pikników sportowo-rekreacyjnych. Projekt rozwoju infrastruktury sportowej wpisuje się w „Strategię rozwoju gminy Kałuszyn do 2020 r.”.

Partnerami projektu są gmina Kałuszyn, lokalny portal internetowy Wirtualny Kałuszyn, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej w Warszawie oraz Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Siedlcach.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Kałuszyn PSE realizują projekt budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie http://raport.pse.pl

Dodatkowe informacje