Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Siłownia plenerowa i plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chrościcach już działają dzięki wsparciu PSE

Od listopada mieszkańcy Chrościc mogą korzystać z nowoutworzonej siłowni zewnętrznej oraz zmodernizowanego placu zabaw położonych przy miejscowej Szkole Podstawowej.

Projekty zostały zrealizowane ze środków pozyskanych w grantowym konkursie dobrosąsiedzkim Polskich Sieci Elektroenergetycznych „WzMOCnij swoje otoczenie”.


W ramach realizacji zwycięskiej inicjatywy plenerowa siłownia została wyposażona w nowy rower, biegacz, orbitrek i górny wyciąg. Dzięki grantowi od PSE zakupiono także karuzelę tarczową, bujak i huśtawkę typu ważka. Nowe urządzenia nie tylko wpłyną na poprawę aktywności fizycznej mieszkańców Chrościc, ale również zapewnią bezpieczne korzystanie z  takiej infrastruktury. Na terenie siłowni i placu zabaw gmina planuje organizację cyklicznych wydarzeń i wielu atrakcji integrujących lokalną społeczność. Szczegółowe informacje na ten temat można śledzić na stronie internetowej gminy www.kaluszyn.pl.


Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Kałuszyn PSE realizują projekt inwestycyjny budowy linii 400 kV pomiędzy aglomeracją warszawską a  Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się pewność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie niezawodne wyprowadzenie mocy z  Elektrowni Kozienice.


Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

Dodatkowe informacje