Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Przekazanie sprzętu

W dniu 5.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbyło się przekazanie sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP Kałuszyn i OSP Sinołęka zakupionego z dofinansowaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP 2019:


- dla OSP Kałuszyn Gmina zakupiła zestaw PSP R1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną  za kwotę brutto 3.770,00 zł;
- dla OSP Sinołęka  Gmina zakupiła  kamerę termowizyjną z walizką transportową za kwotę brutto 7.785,90 zł. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 50 % kosztów zakupu dla poszczególnych jednostek. W przekazaniu sprzętu wzięła udział Dyrektor Delegatury  Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego w  Siedlcach - Pani Magdalena Sałata.

Dodatkowe informacje