Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn

  • Drukuj

    W dniu 15 października br. został podpisany protokół odbioru wykonania zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Sinołęka, gm. Kałuszyn”.

Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych oraz Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Cała wartość zadania wyniosła 369126,48zł w tym otrzymano dofinansowanie w kwocie 145000zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego i 40681,92 zł z Lokalnej Grupy Działania.
 Przebudowa tego odcinka drogi była dokończeniem realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku zadania mającym na celu usprawnienie dojazdu do gruntów rolnych, poprawę transportu płodów rolnych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu na drodze Sinołęka-Trzcianka łączącej powiat miński i powiat węgrowski.