Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja 07.08.2019

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19 377,20 zł.

www.wfosigw.pl         

Dodatkowe informacje