Dzień Edukacji Narodowej 2019

  • Drukuj

14 października   to Dzień  Edukacji Narodowej  -   święto   nauczycieli  i  wszystkich pracowników oświaty.  

Z tej okazji   w poniedziałkowe popołudnie    odbyła   się uroczysta akademia  w Domu Kultury w Kałuszynie przygotowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Dyrektor Szkoły Pan Marek Pachnik   powitał  przybyłych gości na czele z Burmistrzem Kałuszyna Panem Arkadiuszem Czyżewskim, Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim – Pana Stanisława Mejszutowicza, przedstawicieli samorządu Gminy Kałuszyn, kierowników jednostek organizacyjnych,    grono nauczycieli, pracowników obsługi, emerytowanych nauczycieli, przedstawicieli rady rodziców, i dalsze prowadzenie uroczystości przekazał uczniom. Następna  część uroczystości miała charakter zajęć lekcyjnych, podczas których uczennica wcielona w postać Ani z Zielonego Wzgórza  wzywała do odpowiedzi. Jako pierwszy został przywołany Pan Burmistrz. Zabierając głos z sentymentem wspominał najwcześniejsze  lata szkolne,  spędzone  w Szkole Podstawowej w Kałuszynie.    Z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, podziękował nauczycielom i pracownikom placówek oświatowych za trud  i pracę  w  uczenie, wychowywanie i kształtowanie osobowości młodego pokolenia, złożył życzenia zdrowia, dalszych    osiągnięć  zawodowych, satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą  oraz    szacunku i poważania społecznego.

 Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja do wręczenia odznaczeń, nagród i wyróżnień, będących symbolem  uznania dla niełatwej pracy nauczycieli. Podczas uroczystości Pan Burmistrz w uznaniu za wieloletnią  pracę na rzecz edukacji  oraz rozwoju wspólnoty samorządowej Miasta i Gminy Kałuszyn wyróżnił statuetką Koziołka  kałuszyńskiego  Panią Alinę Włodarczyk-Kurpiewską.  Pani A. Włodarczyk-Kurpiewska jest emerytowaną nauczycielką, przez trzynaście lat pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, związana ze środowiskiem, w pierwszej kadencji odrodzonego samorządu /w latach 1990-1994/ pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kałuszynie, jest radną Rady Miejskiej obecnej kadencji, aktywnie uczestniczy w życiu Gminy.

         Nagrodę Burmistrza oraz Listy Gratulacyjne otrzymali: dyrektorzy  Pani  Renata Roguska – dyrektor Przedszkola Publicznego w Kałuszynie i Pan Marek Pachnik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie oraz dziewięciu nauczycieli Szkoły Podstawowej.

W dalszej kolejności do odpowiedzi wywołani zostali dyrektorzy placówek oświatowych, którzy  wręczyli nagrody i listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom obsługi.

Pan Stanisław Mejszutowicz zabierając głos  podziękował za zaproszenie  i złożył życzenia wszystkim nauczycielom z okazji ich święta. 

  Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej uświetniły   występy szkolnych zespołów: Kasianiecka, Fleciki i Eksplozja,   zwieńczone wspólnym odśpiewaniem 100 lat. Na zakończenie uroczystości na salę wjechał okolicznościowy tort,  którym częstowali uczniowie.

zdjęcia...