Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Jubileusz dziewięćdziesięciolecia oraz przekazania samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach

21 września  br  druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach wraz  mieszkańcami świętowali jubileusz 90 lecia powstania straży oraz  przekazania samochodu pożarniczego.

Uroczystość otworzył i powitał zebranych   Prezes Zarządu OSP   w Wąsach  dh  Stanisław Komorowski, dowódcą uroczystości był dh Grzegorz Śledziewski wiceprezes  – naczelnik  OSP   w Wąsach - , narratorem p. Stanisław Śledziewski- członek honorowy i wspierający OSP Wąsy. Na wspólne świętowanie przybyły poczty  sztandarowe   OSP w Kałuszynie , OSP w Zimnowodzie  oraz poczet sztandarowy Oddziału M-Gm. Zw. OSP RP w Kałuszynie. W uroczystości wzięli udział: Prezes Zarządu Oddziału Woj. Zw. OSP RP Woj. Mazowieckiego p.  Antoni Jan Tarczyński, Starosta Miński,druh Piotr  Olszewski  – Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego Związku OSP RP w Kałuszynie ,  p. Janina Ewa Orzełowska  - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,  p. Magdalena Sałata – Dyrektor Delegatury Samorządu Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, p. Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna, p.   Henryka Sęktas -  Zastępca Burmistrza Kałuszyna, p. Teresa Karpińska- z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Ksiądz  prałat  Władysław Szymański –   proboszcz  Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie,  kpt. Marcin Wojtaszczyk reprezentował  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, Bogusław Michalczyk   przewodniczący   Rady Miejskiej w Kałuszynie,  Adam Kaczmarczyk - przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kałuszynie pełniącego funkcję Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz członkowie  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w osobach   radnych:  Elżbieta Gójska, Jadwiga Cudna, Małgorzata Leszczyńska,   Sławomir Strupiechowski.  - delegacje ze wszystkich jednostek OSP z terenu miasta i gminy Kałuszyn:   z OSP Falbogi, OSP Gołębiówka, OSP Kałuszyn, OSP Olszewice, OSP Nowe Groszki, OSP Sinołęka, OSP Zimnowoda; Sołtys sołectwa Wąsy –p. Barbara Mroczek, sołtysi sąsiednich sołectw oraz sponsorzy. Gośćmi szczególnymi  tego wydarzenia była delegacja   Ochotniczych Straży Pożarnych Mikoszewa i Jantara z Gminy Stegna.  Delegacji  przewodniczył druh  Roman  Pawłowski z OSP Mikoszewo, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP Gm. Stegna. Jednostka OSP Wąsy pozyskała nieodpłatnie samochód specjalny pożarniczy Star 244-8 od OSP Mikoszewo.

      Rys historyczny  Jednostki przedstawił   dh Grzegorz Śledziewski. Powstanie OSP W Wąsach jest związane z równoczesnym powołaniem  takiej samej jednostki w sąsiednich Falbogach w 1929 roku. Pod koniec 1929 roku te dwie straże  funkcjonowały samodzielnie. Jednak nie zachowały się dokumenty z pierwszych lat działalności  obu jednostek. W liście gratulacyjnym z 1931 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim wśród pięciu jednostek  z rejonu Kałuszyna są one wymieniane. Brak jest  dokumentów   archiwalnych do okresu międzywojennego, II wojny światowej i okresu powojennego.   OSP wznowiła działalność    w   1967 roku i w lutym 1968 roku została zarejestrowana. W 1992 r. OSP Wąsy została zarejestrowana  w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach.   Prezesem  był wówczas dh Stanisław  Wąsowski, który  obecnie  również wspiera działalność  jednostki, będąc jej członkiem honorowym.  Jednostka posiada  budynek remizy, który  służy nie tylko   strażakom ale i mieszkańcom jako ośrodek życia kulturalnego. W  tym roku  OSP pozyskała    samochód pożarniczy, którego przekazanie nastąpiło podczas uroczystego apelu. Symbolicznego przekazania pojazdu dokonali druhowie z Gminy Stegna. Dokument przekazania i kluczyki odebrali prezes OSP Wąsy dh Stanisław Komorowski i naczelnik dh Grzegorz Śledziewski, składając w  imieniu całej  jednostki   gorące podziękowanie za przekazany samochód, podnoszący zdolność operacyjną jednostki. Po dokonaniu poświęcenia pojazdu odbyła się próba jego sprawności technicznej.

 

Przybyli  na uroczystość goście złożyli strażakom gratulacje, życzenia, podziękowania za gotowość do niesienia pomocy w różnych sytuacjach dla ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia, za zaangażowanie w służbę społeczeństwu. Pani Janina Ewa Orzełowska przekazała na wyposażenie Jednostki 6 kompletów mundurowania  bojowego zakupionego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  Kpt. Marcin Wojtaszczyk odczytał list gratulacyjny od  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. 

Uroczystość zakończyło spotkanie organizatorów  z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami Wąsów w sali OSP.

 

zdjęcia...

 

 

 

Dodatkowe informacje