Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Modernizacja stadiony na ul. 1-go Maja

W połowie września Gmina Kałuszyn zakończyła prace inwestycyjne na Stadionie  Miejskim w Kałuszynie przy ul. 1-go Maja 53 w Kałuszynie, z którego na co dzień korzysta klub sportowy „Victoria”.


Zadanie obejmowało budowę dwóch nowych 4-rzędowych trybun po 142 miejsca każda, co łącznie daje 284 siedziska. Wykonawcą trybun była firma PROSTAR z Poznania za kwotę 71.610,60 zł. Dodatkowo wykonano także automatyczny system nawadniania murawy wraz ze studnią głębinową na kwotę 75.030 zł, którego budowy podjęła się firma CONTRA z Torunia. Warto zaznaczyć, że identyczny system nawadniający zainstalowano w Polsce na dwóch stadionach, będących arenami EURO 2012.
Zadanie „Modernizacja stadionu piłkarskiego w Kałuszynie” odbyło się z dofinansowaniem realizacji tego przedsięwzięcia w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury  Sportowej Mazowsze 2019” wynoszącej 76 200 zł oraz przy wsparciu z budżetu gminy w wysokości  70.440,60 zł.

zdjęcia...

 

 

Dodatkowe informacje