Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Obchody 80 rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem

„Kałuszyn 39 – Panteon Chwały Żołnierza Polskiego” – to motto obchodów 80. rocznicy jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod Kałuszynem, która mimo  znacznych strat była zwycięska dla Polaków.

To patriotyczne wydarzenie w dniu 12 września 2019 r. miało szczególny charakter – zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna, Starosta Miński, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie, Muzeum Ziemi Mińskiej, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, Dom Kultury w Kałuszynie.
W uroczystości wzięły udział rodziny weteranów bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, kombatanci z czasów wojny oraz ich rodziny, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych, organizacji i szkół.
Swoją obecnością także zaszczycili nas: Pani Maria Koc – Wicemarszałek Senatu RP, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: Pani Teresa Wargocka i Pan Czesław Mroczek, Pan Jan Sroka – radca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, sędzia Pan Bogusław Nizieński –Członek Kapituły Orła Białego, Kawaler Orła Białego, Pan Paweł Mazurkiewicz – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Energii, Pan dr Tadeusz Krawczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie, pan dr Jan Tarczyński – Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, Pan Witold Kikolski – Wicestarosta Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu Mińskiego: Pan Marek Pachnik i Pan Henryk Księżopolski, delegacja Samorządu Województwa Mazowieckiego, samorządowcy gmin powiatu mińskiego: Wójtowie Gmin Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Latowicz, Stanisławów, Burmistrz Sulejówka oraz Zastępcy: Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, Burmistrza Miasta i Gminy Mrozy, Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, Pan Bartosz Popek – wójt Gminy Grabowiec koło Zamościa, Pan Wiesław Chrzanowski – Wójt gminy Rzewnie, przedstawiciele wojska, powiatowych jednostek i służb mundurowych, potomkowie społeczności Żydowskiej Kałuszyna, delegacja sołtysów i Liceum z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Mrozach. Ponadto w uroczystości wzięli udział radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy.
Wojskową Asystę Honorową uroczystości zabezpieczyła Kompania Honorowa 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu, dowódcą uroczystości był Pan mjr Maciej Wiśniewski. Delegacji ze Złocieńca przewodniczył zastępca dowódcy Jednostki Pan płk Artur Standio. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod batutą tamburmajora plutonowego Michała Kryńskiego.
Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Przybyłych gości powitał Pan Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna, zaś poczty sztandarowe Pan Eugeniusz Kulesza – prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego w Kałuszynie, po czym zostały wręczone medale i odznaczenia.
Rys historyczny wydarzeń z przed osiemdziesięciu laty przedstawiła Pani Maria Bartosiak wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.
Tę część uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów w miejscach pamięci: przed pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przez władze samorządowe z Burmistrzem Kałuszyna – Panem Arkadiuszem Czyżewskim, przy tablicy pamiątkowej 6 Pułku Piechoty w kruchcie kościoła przez środowisko kombatanckie, przy tablicy Pamięci bohaterów poległych we wrześniu 1939 r. ufundowanej przez mieszkańców przy ul. Warszawskiej – wiązankę kwiatów złożyła delegacja radnych Rady Miejskiej z jej Przewodniczącym – Panem Bogusławem Michalczykiem, młodzież szkolna zaś złożyła kwiaty przy dębach katyńskich i przy pomniku Złotego Ułana.
Następnie nastąpił przemarsz uczestników uroczystości w asyście Kompanii Honorowej WP i Orkiestry Wojskowej na cmentarz parafialny, gdzie została odprawiona Msza Święta Polowa przez księży kapelanów ks. kpt. Grzegorza Lach z 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca i ks. kpt. Piotra Listopada z Garnizonu Mińskiego.
Po Mszy Św. okolicznościowe przemówienia wygłosili parlamentarzyści oraz Starosta Miński. Bardzo ciekawe było wystąpienie Burmistrza Pana Arkadiusza Czyżewskiego, który przybliżył walki stoczone pod Kałuszynem z 11 na 12 września 1939 r. pod Kałuszynem. Pan Burmistrz zabierając głos podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Szef Gabinetu Politycznego Ministra Energii odczytał list Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości.
Pan Seweryn Olszewski odczytał autorski okolicznościowy wiersz. Następnie oficer 2 Brygady mjr Maciej Wiśniewski odczytał Apel Poległych, Kompania Honorowa oddała salwę honorową. W dalszej części delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskim boju o Kałuszyn 12 września 1939 roku.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem organizatorów z zaproszonymi gośćmi w Szkole Podstawowej. Podczas spotkania Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Pan Leszek Celej przekazał samorządowcom gmin z powiatu mińskiego tablice upamiętniające bohaterstwo żołnierzy, partyzantów i ludności cywilnej w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uczestnicy obchodów zwiedzili wystawę pn. „Wojna na pierwszej stronie”, przedstawiającą kalendarium wydarzeń w prasie polskiej i zagranicznej związanych z wybuchem II Wojny Światowej.
Obchody 80. Rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem poprzedzone były poświęceniem i wręczeniem sztandaru Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Okręgu Wschodnio-Mazowieckiego.


     zdjęcia...

 

 

Dodatkowe informacje