Podpisanie umowy na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Kałuszyn oraz OSP Sinołęka

  • Drukuj

W dniu 24 lipca p.Henryka Sęktas – Zastępca Burmistrza i p.Mariola Dróżdż podpisały umowę na realizację zadania: zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Kałuszyn oraz OSP Sinołęka.

Gmina pozyskała dofinansowanie ze  środków Samorządu Województwa  Mazowieckiego z programu OSP – 2019.

Celem realizacji programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie finansowe, pozwalające na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowy sprzęt specjalistyczny.
Dla jednostki OSP Kałuszyn zostanie zakupiony Zestaw PSP R1 w torbie z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną. Koszt całkowity 5 500,00zł, kwota dofinansowania  2 500,00zł.
Dla OSP Sinołęka zostanie zakupiona Kamera termowizyjna z walizką transportową. Koszt całkowity zakupu 8 000,00 zł,  kwota dofinansowania 3 800,00zł.